ಹಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗತದ

ಇದು ನಂದು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಏನ್ರೆಪಾ. ನನಗ ಈಗ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ, ಸುಮಿಗೆ 35 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂನು ಅವ್ಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹರೇದಕ್ಕಿ ಆನಿಸ್ತಾಳ. ಅವಳ ತುಂಬಿದ ಮೊಲಿ, ತುಳು ತುಳು ಅನ್ನೋ ದೇಹಾ ನೋಡಿ ಯಾರ ಗಂಡಸ್ರ ತುಣ್ಣೀ ಕೂಡ ನಿಗುರಿಸುವಂತದ್ದು. ಅದರ ಸಂಗ್ತಿ, ಅವ್ಳು ಭ್ಹಾಳ ಸೆಕ್ಸಿ. ಅವ್ಳಿಗೆ ಹಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಾಕ ಭಾಳ ಖುಷಿ. ಎರಡ್ಮೂರು ದಿವ್ಸಕ್ಕ ಒಂದ ಸಾರಿ ಹಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ, ನನ್ಗ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹಡ್ಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಹೆಣ್ಣು ಅವ್ಳು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೆಂಟೇನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವ್ಸದಿಂದ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ಒಳಗ ಮೊದಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಬರ ಬರ್ತಾ ನಾನು ಹಡೋ ಟೈಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಾಕ ಶುರೂ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತೀಗೆ ಪೂರಾ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವಂಗ ನಾನು ಹಡಾಕ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಾಕತ್ತಿತ್ತು.

ಹೀಂಗ ಒಂದ್ಸರಾ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಂತ ಕುಂತಾಗ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ ಭಾಳೋತ್ತು ಹಡೋದು ಅನ್ನೂ ಮಾತು ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಗ್ರುಪ್ ನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಗೆಳ್ಯಾ, ಅವ್ನ ಹೆಸ್ರು ನಾಗೇಶ್ ಅಂತ, ಅಂವ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಗಿಂತ ಚಾಲೂ ಮನಶ್ಯಾ. ಅಂವ ಬಾಂಬೆದಾಗ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾವಾ. ಆಂವಾ ನಮಗ ವಯಾಗ್ರಾ ಗುಳಗಿ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ದಾ. ಅಂವ ತಾನು ವಯಾಗ್ರ ಗುಳಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನಿಲ್ಲಾರೆ ಒಂದು ತಾಸಿನ ತನಕ ಆರಾಮ ಆಗಿ ಹಟ್ಟೇನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾ. ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಅದು ನಂಬಿಗೀನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಾ. ಆದ್ರ ಅಂವ, ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಖರೇನೆ ಅಂತ ದೇವ್ರಾಣಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದಾ. ನಾವು ಅಂವಂಗ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನರ ಇದ್ರ ಹೇಳು ಅಂತ ವತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವ್ನು ತನ್ನ ಆಫೀಸಿನ್ಯಾಗ ಆಗಿದ್ದ ಖರೇ ಹಕೀಕತ್ತನ ನಮಗ ಹೇಳ್ದಾ.

ಒಂದ್ಸಾರೆ ಬಾಂಬೆದಾಗ ಜೋರು ಮಳಿ ಆದಾಗ ಅವ್ನು ತನ್ನ ಆಫೀಸಿನ್ಯಾಗನೇ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋ ಹೆಂಗ್ಸಿನ ಸಂಗ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಕತಿ ಹೇಳ್ದಾ. ಅಂವ ಹೇಳು ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ಳು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಾಕಿ ಇರ್ಬಹುದು. ಅವ್ಳ ಗಂಡ ಮರ್ಚಂಟ್ ನೇವಿಯೊಳ್ಗ ಆಫೀಸರ ಕೆಲಸಾ, ಹೀಂಗಾಗಿ ಅಂವದ್ದು ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದಿದ್ಕ ಮನೀಗೆ ಬರೂದು 7-8 ತಿಂಗ್ಳು ಆಗ್ತಿತ್ತಂತ. ಇವ್ಳು ನೋಡಾಕ ಸಾಧಾರಣ ಇದ್ರೂ ಭಾಳ ಸೆಕ್ಸಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರಿಂ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಂಡು ಇರುವಾಕಿ ಅಂತ ಅಂದ. ಅವ್ಳ ಫ್ಲ್ಯಾಟು ನವೀ ಮುಂಬೈ ದಾಗ ಇತ್ತಂತ. ಮನ್ಯಾಗ ಇವ್ಳಿಗೆ ಬಿಟ್ರ ಮತ್ತ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ರಂತ. ಅವ್ಳು ಹೀಂಗಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಗೇಶಾ ಬಾಳ ಸಲಾ ಅಕೀ ಸಂಗ್ಡ ದೋಸ್ತಿ ಮಾಡಾಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದ್ನಂತ. ಅವ್ಳು ಇವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸವಲತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಂತ. ಆದ್ರ ಒಂದಸಲ ಬಾಂಬೆದಾಗ ಮಳೀ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೇನು, ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಬಂದಾಗಿದ್ದೂ ಅಂತ. ಆವಾಗ, ಇವ್ನು ಅವ್ಳಿಗೆ ತನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ನಂತ. ಅದ ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಗ ಇವ್ನ ಹೆಂಡ್ತೀ ಬಸರು ಇದ್ದಿದ್ಕ ಕೂಸು ಹಡಿಯಾಕ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಳಂತ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಮನ್ಯಾಗ ಒಬ್ಬನ ಇದ್ದನಂತ. ಆ ರಾತ್ರಿ, ಇಬ್ರೂ ಮಳ್ಯಾಗ ತೊಯ್ಸಿಕೊಂಡು ಮನೀಗೆ ಹೋದ್ರಂತ. ಮನೀಗೆ ಹೋದ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಬ್ರೂ ಡ್ರೆಸ್ ಬದಲೀ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಇವ್ನು ಅವ್ಳಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡ್ತೀ ನೈಲಾನ್ ನೈಟೀ ಕೊಟ್ಟನಂತ. ಅವ್ಳು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೀರಿ, ಬ್ಲೌಜು, ಪೆಟಿಕೋಟು, ಬ್ರಾ ಎಲ್ಲಾ ಹಸೀ ಆಗಿದ್ಕ ಅವ್ಳು ಅವ್ನೆಲ್ಲಾ ಹಿಂಡಿ ಒಣಗಾಕ ಹಾಕಿದ್ಳಂತ. ಹೀಂಗಾಗಿ ಅವ್ಳು ಬರೇ ನೈಟಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಕ ಅದ್ರ ಒಳ್ಗಿಂದ ಅವ್ಳು ಮೊಲಿ, ಕುಂಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಣ್ಸುವಂಗ ಆಗಿತ್ತಂತ. ಅವ್ಳು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಎದೀ ಮ್ಯಾಲೆ ಟಾವೆಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಳಂತ. ಆದ್ರ, ಅವ್ಳು ಕಿಚನ್ನ್ಯಾಗ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಡಿಗೀ ಮಾಡು ಟೈಮನ್ಯಾಗ ಟಾವಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ಳಂತ. ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ ಅವ್ಳಿಗೆ ಕಿಚನ್ ನ್ಯಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ ಮಾಡು ನೆವ ಮಾಡಿ ಅವ್ಳ ಹತ್ರನೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಸ್ತಾ ಮಾತಾಡಸ್ತಾ ಅವ್ಳ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ನಂತ. ಅವ್ಳು ಮೊದ್ಲಿಗೇ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಸ್ಟ್ ತೋರಿಸದಿದ್ರೂ ಆಮ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ ಆತಂತ. ಅವನ್ದು ಒಂದೇ ಬೆಡ್ ರೂಮಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಟು ಮತ್ತ ಒಂದ ಕಾಟು ಇದ್ದಿದ್ಕ ಆ ರಾತ್ರಿ, ನಾಗೇಶ ಅವ್ಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಗ್ಡ ಕರಕೊಂಡು ಮಲಗ್ಕೊಂಡ್ನಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅವ್ಳು ಇವ್ನಿಗೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಳಂತ. ಅದರ ನಂತರ ಏನು ಕೇಳೋದು ನಾಗೇಶ ಅವ್ಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಿಗೊಂಡು ಅವ್ಳಿಗೆ ಗರಂ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಟ್ಟನಂತ. ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಇವ್ನು ಅವ್ಳಿಗೆ 2-3 ಸಾರೆ ಹಟ್ಟನಂತ. ನಾಗೇಶ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ಳು ಭಾಳ ಸೆಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ ಟೈಪು ಅಂದ. ಅವ್ನು ಅವ್ಳಿಗೆ ಬೆಳಗ ಆಗೂ ತನಕ ಮೂರು ಸಾರಿ ಹಟ್ರೂ ಅವ್ಳು ತನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಳಂತ. ಆದ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ ಅವ್ಳಿಗೇ ಮತ್ತ ಹಡಾಕ ಆಗ್ದ, ನಿದ್ದೀ ಬರೋ ನೆವ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ಮಲಕ್ಕೊಂಡನಂತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ಳು ಇವ್ನಿಗೆ ಚಾ-ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಳಂತ. ಅದರ ಮಾರನೇ ದಿನಾನೂ ಇನ್ನೂ ಮಳೀ ಹೊಡೀತಾನೆ ಇದ್ದದ್ಕ ಅವ್ಳು ಇವ್ನ ಮನ್ಯಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಳಂತ. ಅವ್ಳು ಮನ್ಯಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದು ಏನು ಅವ್ಳು ಇವ್ನಿಗೇ ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ಳಂತ.

ಚಹಾ ಕುಡದ ಮ್ಯಾಲೆ, ಅವ್ಳು ಜಳಕಾ ಮಾಡೂ ಟೈಮನ್ಯಾಗೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಬಾಥ ರೂಮಿನ್ಯಾಗೆ ಕರದು ಇಬ್ಬರೂ ಬತ್ತಲು ಆಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಮೈ ಕೈ ತಿಕ್ಕಿದ್ರಂತ. ಮೈ ಕೈ ತಿಕ್ಕೋದೇನು, ನಾಗೇಶನ ತುಣ್ಣಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇ ತಡ ಅವ್ಳು ಮತ್ತ ಅವ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಥರೂಮ್ನ್ಯಾಗೇ ಹಡಿಸಿಕೊಂಡ್ಳಂತ. ಬಾಥ ರೂಮಿನ್ಯಾಗೆ ಹಡಿಸಿಕೊಂಡಾಕಿ ಹೊರಗ ಬಂದು ತಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಳಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ್ಯಾಗ ಮತ್ತ ಅವ್ಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಎತ್ತಂತ. ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶನಿಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲದ್ದು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಆತಂತ. ಅವ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟುಸಲಾ ಹಟ್ಟರೂ ಅವ್ಳು ಇನ್ನೂ ಹಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಾಕ ತಯ್ಯಾರು ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ನಿಗೇ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಸ್ತಂತ. "ಏನಪಾ... ಇದೂ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಚಿನಾಲಿ ಐತಿ... ನಾನು 12 ತಾಸಿನ್ಯಾಗ, ಅವ್ಳಿಗೆ 7-8 ಸಲಾ ಹಟ್ರೂ... ಇವ್ಳ ತುಲ್ಲಿನ ತಿಂಡೀ ಕಡಿಮೀನ ಆಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲಾ... ಏನ್ ಮಾಡೂದು..." ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡನಂತ. ಇನ್ನ ತಾನು ಅವ್ಳಿಗೆ ಹಡಾಕ ಆಗೂದ್ದಿಲ್ಲಾ… ಅಂದ್ರ ತನಗ ಗಂಡಸ್ತನ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೂವಂಗ ಆಗಿತ್ತಂತ. ಆವಾಗ, ಇವನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಒಂದ್ಸಾರೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ ಬಜಾರಿನಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಈ ವಯಾಗ್ರ ಗುಳಗೀ ನೆನಪು ಬಂತಂತ. ಆದ್ರ, ಎಂದೂ ಅವ್ನು ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಂತ. ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರಾ ಮಾಡಿ, ಏನಾರೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಳಗೀ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರಾತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ನಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮು ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ನು ಅವ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗ ಒಂದು ಗುಳಗೀ ನುಂಗಿದ್ನಂತ. ಗುಳಗೀ ತೊಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ತುಣ್ಣೀ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗ ಸೆಟೆದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತ. ತನ್ನ ತುಣ್ಣೀ ನಿಗುರಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಅವ್ಳಿಗೆ ಕರದು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಹಟ್ಟನಂತ. ಅವ್ಳಿಗೂ ಇವ್ನ ತುಣ್ಣೀ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಹೆಂಗಾತು ಅಂತ ಸಂಶಯ ಬಂತಂತ. ಆದ್ರ, ನಾಗೇಶಾ ತನಗ ಒಂದೊಂದ ಸಾರೆ ಹೀಂಗ ಆಗೂದು, ಇಲ್ಲೀ ತನಕ ಅವ್ಳು ಬ್ಯಾರೇದಾಕಿ ಇದ್ದಿದ್ಕ ತನಗ ಲಗೂನೇ ರಸಾ ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರ, ಅವ್ಳಿಗೆ 3-4 ಸಾರೆ ಹಟ್ಟಮ್ಯಾಲೆ ಅವ್ನ ತುಣ್ಣಿ ಈಗ ಸರಿ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ ಅಂದನಂತ. ಏನಿದ್ರೂ, ಅವ್ಳಿಗಂತೂ ಭಾಳ ಖುಷೀ ಆತಂತ. ಇವ್ನು ಅವ್ಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರೆ 15-20 ಮಿನಿಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಹಟ್ಟು ಆಕೀಗೆ ಸಾಕಾಗುವಂಗ ಮಾಡಿದ್ನಂತ. ರಾತ್ರಿ ಆಗೂ ತನಕಾ ಏನಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೂ ಇವ್ನು ಅವ್ಳಿಗೆ 5-6 ಸಾರೆ ಹಟ್ಟನಂತ. ಇಷ್ಟ ಸಲಾ ಹಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲು ಬನ್ನನಂಗೆ ಉಬ್ಬಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲಿನ ತಿಂಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾ. ಅವ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾನೂ ಹೆಂಗಾರೆ ಮಾಡಿ ವಯಾಗ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾಗೇಶ ನನಗೂ ಒಂದೆರಡು ಗುಳಗೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾ. ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಚೊಲೋ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಗುಳಗೀ ತಾನು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ.

ನಾನೂ ನಾಗೇಶನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಯಾಗ್ರ ಗುಳಗೀ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಾಕ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಒಂದು ದಿವ್ಸ ಸುಮೀ ನನಗ ತಮ್ಮ ಗೆಳತೀ ಶರ್ಮಿಳಾಳ ಮನ್ಯಾಗ ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟೀ ಐತಿ. ಅದರಾಗ ಅವ್ರು ಬಾಳ ಸೆಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಟ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೌರಿಗೆ ಗಿಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಳ. ಸುಮಿಗೆ ನನಗೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ಕ ಸುಮಿ ನನ್ಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಡ್ರೆಸಿಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಳು. ನಾನು ಅವ್ಳ್ಗಿಗೇ ನಾನೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಬ್ಲೌಜನೇ ಉಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ ಮಾಡ್ದೆ. ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಸುಮಿ ಕಡೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗ, ಹೊಲಿಸಿಕೊಂಡೋ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೆಕ್ಸಿ ಟೈಪು ಬ್ಲೌಜು ಇದ್ವು. ನಾನು ಅವ್ಳಿಗೆ, ರೆಡ್ ಕಲರಿನ ಸೀರೆ ಅದಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ ಆಗುವಂಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರಿನ ಮೊಂಡು ತೋಳಿನ ಬ್ಲೌಜು ಸಿಲೆಕ್ಟ ಮಾಡ್ದೆ. ಸೀರೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದಿದ್ದ್ಕ ಅದು ಬ್ಲೌಜಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅತು. ಸುಮಿಗೂ ನನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಶನ್ ಸೇರ್ತು. ಆಮ್ಯಾಲೆ ನಾನು ಅವ್ಳಿಗೇ ನಾನೇ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಬ್ಲೌಜಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಕ್ ಇದ್ದಿದ್ಕೆ, ಸುಮಿಗೆ ಬ್ಲೌಜಿನ ಒಳ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದ ಬ್ರಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾ ಪಟ್ಟಿ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕುತ್ತಿಗಿ ಬ್ಲೌಜಿನೊಳ್ಗಿಂದ ಹೊರಗ ಬಿದ್ರೂ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅದು ಸೆಕ್ಸಿನೇ ಕಾಣಸ್ತಿತ್ತು. ಸುಮಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಬ್ಲೌಜು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಳ್ಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಪಿನ ಪೆಟ್ಟಿಕೋಟ್ ಉಡಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ಈ ಟೈಪಿನ ಪೆಟ್ಟಿಕೋಟು ಅವ್ಳ ಮೈಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗೂವಂಗ ಕುಂಡ್ರತಿತ್ತು. ಪೆಟ್ಟಿಕೋಟು ಸೊಂಟದ ಕೆಳ್ಗೆ ಅವ್ಳ ಹೊಂಕಳಾ ಕಾಣುವಂಗ ಉಡ್ಸಿದೆ. ಸುಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಇದ್ರೂ ಅದು ಅಷ್ಟೇನು ಅಸಹ್ಯ ಕಾಣ್ಸಿತಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ, ಕಾಲಿನ್ಯಾಗೆ ಗೋಲ್ಡ ಕಲರಿನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಕ್ಸಿ, ಮೈಗೆ ಚ್ಹೊಲೋ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸೆಂಟ್ ಹೊಡ್ಸಿದೆ. ಸೆಂಟು ಅಷ್ಟೇನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸೆಕ್ಸಿ ವಾಸ್ನಿ ಬರುವಂಗ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾನು, "ಏ ಸುಮೀ... ಈ ಸೆಂಟಿನ ವಾಸ್ನಿ ನೋಡಿ... ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ನಿಗರಾಕ ಶುರೂ ಆತಲ್ಲ... ಏನ್ ಮಾಡ್ಲೀ?" ಅಂತ ಜೋಕ ಮಾಡ್ದೆ. "ಹೂಂ.. ಹೌದೇನ್ರೀ... ಆದ್ರ ಈಗ ಏನೂ ಮಾಡಾಕ ಹೋಗ ಬ್ಯಾಡ್ರೀ... ನಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಬಳಕ... ಬೇಕಂದ್ರ ಚ್ಹೋಲೋತಂಗ ಹಡವಂತ್ರೀ..." ಅಂತ ಅವ್ಳೂ ನಕ್ಕೊಂತ ನನಗ ಉತ್ತರಾ ಕೊಟ್ಳು. ಆಗ ನಾನು, "ಬಂದ ಮ್ಯಾಲೆ... ಜರೂರ್ ಹಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀ ಹೌದಿಲ್ಲೋ?" ಕೇಳಿದೆ. "ಹುಂ... ಆದ್ರೇನು... ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ... ಭಾಳೋತ್ತ ಹಡೂದೇ ಇಲ್ಲಾ..." ಅವಳು ಒಂದ ರೀತಿ ನನಗೆ ನಗಚ್ಯಾಟಿಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿದ್ಳು. "ಏ.. ಸುಮೀ... ಈವತ್ತ... ನೀನು ಇಷ್ಟ ಸೆಕ್ಸಿ ಕಾಣಾಕತ್ತೀ ಅಲ್ಲಾ... ನೀನ.. ನೋಡುವಂತಿ... ಹೆಂಗ ಹಡ್ತೇನಂತ..." ಅಂತಾ ನಾನು ಅವ್ಳಿಗೇ ಸರೀ ಉತ್ತರಾ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಸುಮೀಗೆ ಸರೀಯಾಗಿ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಸಿ, ಕೊರಳಿನ್ಯಾಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕುಂಡ್ರು ನೆಕ್ ಲೇಸು, ಕಿವ್ಯಾಗೆ ಜೋತಾಡು ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಕೈ ತೊರಳಿಗೆ ತೋಳ್ಬಂದಿ, ಕಾಲ್ನಾಗೆ ಬಂಗಾರದ ನೀರು ಕುಡ್ಸಿರೋ ಕಾಲಿನ್ ಚೈನು, ಸೊಂಟದ ಸೈಡಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಾವಿಗುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಕೈ ನ್ಯಾಗೆ ಗೋಲ್ಡ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕಲರಿನ ಮಿಂಚೂ ಬಳೇ ತೊಡ್ಸಿದೆ. ನಾನು ಅವ್ಳಿಗೇ ಇಷ್ಟು ಚ್ಹೊಲೋ ಸೆಕ್ಸಿ ಕಾಣುವಂಗ ಸೀರಿ ಉಡ್ಸಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮಿ, "ಹ್ಮ...! ಎಷ್ಟ ಚ್ಹೋಲೋ ನನ್ಗ ಸೀರಿ ಉಡ್ಸಿ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಲ್ರೀ...!" ಅಂತಾ ನನ್ಗೆ ಹೊಗ್ಳಿದ್ಳು. ಆಗ ನಾನು, "ಹೂಂ.. ಮತ್ತ... ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತೀ... ಇಷ್ಟ ಸೆಕ್ಸಿ ಇದ್ದ್ರ... ಬಿಡ್ತೇನೇನು... ನೋಡ್ವಂತಿ... ನಿನಗ ಪ್ರೈಜು ಸಿಗೋದು...!" ಅಂದೆ. "ಹ್ಮ...! ನೀವ ಹೇಳ್ದಂಗ ಆಗ್ಲಿ... ಆ ಸುಬ್ಬವ್ವ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲಾ... ವನಿತಾ.. ತನ್ನ ಮೂಗು ಮಂಡ ಇದ್ರೂ.. ತಾನ.. ಭಾಳ ಸುಂದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೋತ್ತಾಳ... ಈವತ್ತ ನೋಡ್ತೀನಿ... ಹೆಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳ...!" ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ಳು. ಆಗ, "ಏ.. ಸುಮೀ... ಈವತ್ತು... ನಿನ್ನಕಿಂತ ಯಾರೂ ಸೆಕ್ಸಿ ಕಾಣುವಂಗ ಇಲ್ಲ... ನೀನ ನೋಡುವಂತಿ..." ನಾನು ಹೇಳಿ ಅವ್ಳಿಗೆ ಹುರುಪು ಹಾಕ್ದೆ. ಅವ್ಳು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದಾಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ಳ 5-6 ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ.

-ತುನ್ನೆಪ್ಪ

ಅವಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊಲೆ

ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆಗತಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲರು ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡುವವರೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವದೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು, ಮೊದಲ ವಾರವಂತು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಿಸಲೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ ಅಶ್ಟೆ ... ಯಾರು ಗೆಳೆಯರಿಲ್ಲ... ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಹೊಸ ಜಾಗ ಇಶ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ.... ನಾನು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ .... ಮಾತನಾಡಲು ಕನ್ನಡದವರು ಯಾರು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ......

ಮೊದಲ ವಾರ ನಮಗೆ ಇ ಹೊಸ ಜಾಗ ಸಾಕಗಿ ಹೊಯ್ತು .... ಅಪ್ಪನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪೀಡಿಸಿದೆ ಆದರೆ .... ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ.... ನಾವು ಹೊಸ ಜಾಗೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳೆ ಬೆಕಾಯ್ತು.....

ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂತ ಒಬ್ಬಳು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದವಳನ್ನು ಹುಡುಕುವದು ನನ್ನ, ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪನ , ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಂತೂ ನಮಗಾರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.....

ಆವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೇಗ ಬಂದು ಮುಖ ತೊಳೆದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದರು.... ಅವರ ಆಫಿಸ್ನವರೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬಳು ಕೆಲಸದವಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡುವವ್ರಿದ್ದರು,

ಅಪ್ಪ ಹೂದಮೇಲೆ ನಾನು ಮನೆಯ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ 40ರ ಆಸುಪಾಸಿನ ಒಬ್ಬಳು ಧಡೂತಿ ಹೆಂಗಸು ಬಂದು ... ಎನೊ ಮಾತನಾಡಿಸಿತು .... ಮುಖ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವಳ ದಶ್ಟಪುಶ್ಟ ದೇಹ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಮೀಸೆ ಮೂಡದ ನನಗೆ ಒಂಥರಾ ಆಯ್ತು... ಅವಳ ಕಡುಗಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ದೇಹ , ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೇ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಮೊಲೆಗಳು .. ನಾನು ಅವಳ ದೇಹವನ್ನು ಅಳೆಉತ್ತಿರುವಾಗ ಅವಳ ಗಡುಸಾದ ಧ್ವನಿ ನನ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿತು ... ಅವಳು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತನಾಡಿದಳು ನಾನು ಉಗುಳು ನುಂಗುತ್ತ ... ಮರಾಠಿ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ .... ಅವಳು ತನ್ನ ಹರಕು ಮುರುಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಳು....... ನನ್ಗೋ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಇಶ್ಟು.... ಅವಳ ಹೆಸರು ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಆಫಿಸಿನ್ವರಾರೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.......ಒಂದೇ ಉಸುರಿಗೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆದು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ.... ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡಿ ... ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದಳು.....

ಆವತ್ತು ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ಬಂದು ಹೋದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೊ ಬಿಸಿಯಾದಂತಾಗಿ... ಒಂಥರಾ ಆಯ್ತು... ನಾನು 15 ವರುಶನನಾಗಿದ್ದರೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ಟೊಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.... ನನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನುಭವ ಏನಿದ್ದರೂ ... ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕದ್ದು ಓದಿದ ಸೆಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಕುಗಳು ಮಾತ್ರ... ಅದರಲ್ಲಿನ ಕಥೆ ಓದಿ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಬಿರುಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ .. ಒಂದು ಸಾರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಕು ಓದಿ ಒಂದು ನಗ್ನ ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಗುರಿದ ತುಣ್ಣಿ ನೇವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ಎನೋ ಮಜಾ ಅನಿಸಿ ತಿಕ್ಕತೊಡಗಿದೆ ... ಮಜ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ಇನ್ನಶ್ಟು ನಿಗುರಿ ..... ಹಾ ಎಂದು ಬಿಳಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟಿತು.... ಅದೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ...... ಅಂದಿನಿಂದ ದಿನಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ....

ಆವತ್ತು ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ಬಂದು ಹೋದ ದಿನ ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೈ ಬಿಸಿಯಾಯ್ತು... ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರದಿದ್ದರೂ , ಅವಳು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡಳು. ಅವತ್ತು ಅವಳ ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ದೊಡ್ಡ ಮೊಲೆ ನೆನೆಯುತ್ತ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡೆ..... ನನಗೊ ಜಟಕಾದಲ್ಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣಿಸಿತು.....

ಮರುದಿನ ರವಿವಾರ ಬೇಗ ಎದ್ದವನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ಬರುವದನ್ನೆ ಕಾಯತೊಡಗಿದೆ.... ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12 ಆದರೂ ಅವಳ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ.... ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೇಟೆಗೆ ಹೂಗಲು ತಯಾರಾಗಿ ನನ್ಗೂ ತಯರಾಗಲು ಹೇಳಿದರು ... ನನ್ಗೋ ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿಯದೆ ಧ್ಯಾನ... ಕೊನೆಗೆ ತಡೆಯದೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ಬರುವದಿಲ್ಲವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೆಬಿಟ್ಟೆ ... ಅಮ್ಮ ನಿನಗ್ಯಾಕೊ ಅದೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ... ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಂತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವಳಿಗೊಸ್ಕರ ಕಾಯೊಕೆ ಆಗುತ್ತ ... ಹೋಗಲಿಬಿಡು ....ನಾನಂತು ಅವಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಬಿಡಲೆಬಾರದೆಂದು ..... ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಇರುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ..... ಹೊಟ್ಟೆನೂವಿನ ನೆಪಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದೆ...... ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೇಟೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತ ... ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ಬಂದರೆ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಕಸ ಗುಡಿಸಲು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು.ಅವರು ಅತ್ತ ಹೊಗುತ್ತ ನಾನು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆತೊಡಗಿದೆ.... ಇನ್ನೇನು ..... ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ರಸಕಾರಬೇಕು ಎನ್ನುವಶ್ಟರಲ್ಲಿ ... ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಸದ್ದು.... ಹೇಗೋ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಓಡಿದೆ...ಓಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರೆ .... ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ...

ನಾನು ತೆರೆದ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅವಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಅವಳು ನಕ್ಕು .... ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲವೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಒಳಗೆ ಬಂದಳು.... ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ವಿವರಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ....

ಅವಳು ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದು ಮೊದಲು ನನ್ನ ರೂಮ್ ತೋರಿಸಲು ಹೇಳಿದಳು.... ನನಗೋ ಗಾಭರಿ ... ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಸೆಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು .... ನಾನು ಇನ್ನೆನು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುವದರೊಳಗೆ ಅವಳ ಧಡೂತಿ ದೇಹ ನನ್ನ ಸರಿಸಿ ಒಳ ಬಂದಿತು ... ನಾನು ಓಡಿ ... ಬೆಡ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿರುವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ... ಅವಳೊ ... ನನ್ನು ನೊಡಿ ನೋಡದಂತೆ.... ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದಳು..... ನಾನು ಅಲ್ಲೆ ನಿಂತು ಅವಳನ್ನೆ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.... ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ದಾಗ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಮರಳಿ .... ಸುನೀಲ್ ಎಂದೆ... ಅವಳು ನನಗೆ ಅಲ್ಲೆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಲಲು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನ ಸೀರೆ ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು.... ಸೀರೆ ಅವಳ ತೊಡೆ ದಾಟಿ ಮೇಲೆ ಏರಿತ್ತು..... ಅವಳ ಕಪ್ಪು ದಪ್ಪನಾದ ತೊಡೆ ಮಿರ ಮಿರ ಮಿಂಚುತಿತ್ತು...... ಅಹಾ ನನಗೋ ಸ್ವರ್ಗ ......

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ..... ನಾನು ಉಸುರಿದೆ .... ಅವಳು ಬಗ್ಗಿ ಬೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ಕಸ ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ...ನಗುತ್ತ ಮುಖ ಎತ್ತಿದರೆ ಅವಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊಲೆಗಳ ದರುಶನವಾಗಿ ನಾನು ಮೂರ್ಚೆ ಹೋಗುವದೊಂದೆ ಬಾಕಿ....

ಅವಳು ನಗುತ್ತ ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ...... ಎಂದಳು....

ಅವಳು ಕಸ ಹೊಡೆದು ನೆಲ ಒರೆಸುವಾಗ ... ಅವಳ ರವಿಕೆ ಬೆವರಿನಿಂದ ತೊಯ್ದು ಹೂಗಿತ್ತು .... ಅವಳ ರವಿಕೆಯ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಕಾರಣ ಒಳಗಿನಿಂದ ರಾಶಿ ಯಾದ ಒದ್ದೆ ಕೂದಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು..... ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಏನೂ ಅದನ್ನು ಮೂಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಚಪಲ್ ಶುರು ಆಯಿತು....

ಬ್ಲೂ ಫಿಲಂ...ಪಲ್ಲವಿ...!

ಅವತ್ತು ಸುಗುಣ, ನಾನು ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೆವು. ಸುಗುಣಾಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ನನಗೂ. ಹೊರಗೆಲ್ಲೂ ಹೋಗುವ ಮೂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಅದೂ ಇದೂ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸುಗುಣಾ.

’ಲೇ ಸವೀ, ಅವತ್ತು ಒಂದಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಬ್ಲೂ ಫಿಲಂ ತಂದಿದ್ದಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹುಡುಗೀರು ಕಂಕುಳು, ಮೊಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ, ಉಗುಳುತ್ತಾ ಮಜ ಮಾಡತಾರೆ. ಹೇಗಿರತ್ತೆ ನೋಡೋಣವಾ’ ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು. ನನಗೂ ಉಮೇದು ಬಂತು. ಸುಗುಣಾ ಕಂಕುಳು ನೆಕ್ಕುವ ಯೋಚನೆಯೇ ಮನಸ್ಸು ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಸರಿದು ಕಂಕುಳು ಮೂಸಿದೆ. ಬೆವರು ವಾಸನೆ ಮಜಾ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿದಳು. ಕಾಟನ್ ಟೀ ಶರ್ಟು, ಒಂದೆರಡು ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸಿತು. ಟೀ ಶರ್ಟಿನ ತೋಳು ಕೆಳಗೆ ಸರಿಸಿ ಕೂದಲು ಮೂಸಿದೆ. ಮಜಾ ಇದೇ ಕಣೇ ನಿನ್ನ ಬೆವರು ವಾಸನೆ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಮೂಸಿದೆ.

’ಕೂದಲು ತೆಗೆದಿಲ್ಲವಾ’ ಅಂದೆ.

’ಇಲ್ಲಾ ಸವೀ. ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀಲಿ. ನಿದ್ದೆ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂದಲು ಸವರಿಕೊಂಡರೆ ಮಜಾ ಅನ್ನಿಸಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ’ ಅಂದಳು.

’ಕಂಕುಳು ಸವರಿಕೊಳ್ತೀಯಾ! ಅಲ್ಲಿ ಸವರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲವಾ!’ ಅಂತ ಕೆಣಕಿದೆ.

’ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ?’ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವಳ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದಳು.

’ಮಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಮಗು ಪಾಪ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡು!’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದೆ.

’ಇರಲಿ ಹೇಳೇ. ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಾ’ ಅಂದಳು.

ಕಂಕುಳಿನಿಂದ ಅವಳ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಾಯಿಟ್ಟು, ರಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಕಿವಿಯ ತೂತು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತುಲ್ಲು, ಶಾಟಾ ಅಂದೆ.
’ನಿನ್ನ ಉಸಿರು ಎಷ್ಟು ಬಿಸೀ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲೇ!’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮುಖ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ತುಟಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಳು.

ನಾನೂ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದೆ. ಪೋಲಿ ಆಸೆ ತುಂಬಿತ್ತು.

’ಸವೀ, ಕಂಕುಳು ನೆಕ್ಕೇ ಪ್ಲೀಸ್, ಪ್ಲೀಸ್’ ಅಂತ ಗೋಗರೆದಳು.

ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಅವಳ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದು ಅವಳು ನನ್ನ ಕೂದಲು, ನಾನು ಅವಳ ಕೂದಲು ಕೈ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡೆವು. ನಮ್ಮ ನಾಲಗೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಉಜ್ಜುತಿದ್ದವು. ಸುಗುಣಾ ನನ್ನ ಕತ್ತನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅವಳತ್ತ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂಜಲನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾಲಗೆಗೆ ತಳ್ಳಿದಳು. ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿದೆ. ಸುಗುಣಾ ತುಟಿಯ ಅಂಚಿನಿಂದ ಚೂರು ಎಂಜಲು ಇಳಿದು ಗಲ್ಲದ ಕಡೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಎಂಜಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಸುಗುಣಾ ಎಡಗೈ ಎತ್ತಿ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಳ, ನನ್ನ ಎಂಜಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಗುಳಿದೆ. ಸಣ್ಣ ದಾರದ ಹಾಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಂಕುಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಎಂಜಲಿಂದ ಒರೆಸಿದೆ. ಎಂಜಲು, ಬೆವರು, ಕಂಕುಳು ಕೂದಲ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಸುಗುಣಾ ಮೆಲ್ಲನೆ ನರಳಿದಳು. ಮುಲುಗಿದಳು. ತಡೀ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಟೀ ಷರ್ಟು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಳು. ನನ್ನ ಎದೆಯನ್ನೂ ಬತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದಳು.

’ನಿನ್ನ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆಯಲ್ಲೇ ಕೂದಲು!’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಂಕುಳು ಮೂಸಿದಳು. ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂದಲು ನೆಕ್ಕಿದಳು.

ನಾನು ಅವಳ ಬಲ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಯಂಥ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಬೆರಳಾಡಿಸುತ್ತಾ ’ಗಂಡಸರ ಶಾಟಾ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲೇ ಸುಗ್ಗೀ!’ ಅಂದೆ.

’ಗಂಡಸರದು ನೀನೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀಯೇ’ ಅಂದಳು.

’ನಮ್ಮಣ್ಣಂದು.’

’ಬರೀ ನೋಡಿದೀಯೋ ಅಥವಾ...’

ಹೇಳಲು ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. ’ಛೀ, ಹೋಗೇ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ಕಂಕುಳ ಕೂದಲು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದೆ.

ಅವಳು ಹಾಯ್ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮೊಲೆ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ನನ್ನ ಕಂಕುಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಕ್ಕಿದಳು. ’ನಿಂದು ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ನೆಕ್ಕೋದಕ್ಕೇ ಸರಿ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಉದ್ದ ನಾಲಗೆ ಚಾಚಿ ಪಚ ಪಚ ನೆಕ್ಕಿದಳು.

ಅವಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವಳ ತಲೆ ಕೂದಲು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿವಿಯ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದ ಕೂದಲು, ಕಿವಿ, ಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿದೆ. ಚೂರು ಉಗುಳಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿದೆ. ಅವಳ ತುಟಿ ಅಂಚಿಗೆ ಬಾಯಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಗುಳಿದೆ. ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಳು. ಬೇಡ ಕಣೆ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಅವಳ ಅಂಗೈಗೆ ಎಂಜಲು ಹಾಕಿದೆ. ಅವಳು ಅದನ್ನು ಮೂಸಿ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗೆ ಬಳಿದು ಸವರಿದಳು. ಮೂಸಿ ’ನಿನ್ನ ಬೆವರು, ನನ್ನ ಎಂಜಲು, ಸಕತ್ ಮಜಾ ಇದೇ ಕಣೆ’ ಅಂದಳು.

ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ದೂಡಿ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಲು ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಂಜಲು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಿದೆ. ಸುಗುಣಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಲುಗಿದಳು. ಆಮೇಲೆ ತಟ್ಟನೆ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಥೂ ಥೂ ಥೂ ಅಂತ ನಾಲ್ಕಾರು ಸಾರಿ ಉಗುಳಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಮೊಲೆ ಮೊಲೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡೆವು. ನಮ್ಮ ವಾಸನೆಗಳು ಬೆರೆತು ಕೆರಳುತ್ತಿದ್ದೆವು.

ಸುಗುಣಾನ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿ, ಅವಳ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೂತು, ಹೊಕ್ಕುಳ ನೆಕ್ಕಿದೆ. ಹೊಕ್ಕುಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಕೂದಲ ಗೆರೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೂ ನೆಕ್ಕಿದೆ. ವದ್ದೆ ಆಯಿತು. ಸುಗುಣಾ ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಲು ತುಂಬಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಸವರಿದೆ. ನನ್ನ ಮುಖ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡುಹೋಗಿ ಅವಳ ಶಾಟಾ ಮೂಸಿ, ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು, ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಳು. ಬೆವರು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಶಾಟಾ ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಶಾಟಾ ಕಚ್ಚಿ ಎಳೆದೆ. ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಾಟವನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡಿ ತುಲ್ಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಉಗುಳಿದೆ. ನನ್ನ ಉಗುಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಗೆರೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೂ ಉಗುಳಿದೆ. ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಎಂಜಲು ತುಂಬಿ, ಮತ್ತೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ತುಟಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದೆ. ನನ್ನ ಎಂಜಲು ಅವಳ ತೂತಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಿಕದ ಸಂದಿಗೆ ಇಳಿಯತೊಡಗಿತು.

’ನನ್ನ ತಿಕ ನೆಕ್ಕೇ’ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಕೈ ಊರಿ, ಸೊಂಟ ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟೆ.

’ನಾಯಿ ಥರ ತಿಕ ಕೊಡತೀಯಲ್ಲೇ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಅಂಡು ಅಗಲಿಸಿದಳು. ನೆಕ್ಕಿದಳು. ತಿಕದ ತೂತಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ತಿರುವಿದಳು. ಕೈ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ಸುಗುಣನ ತಲೆ ನನ್ನ ಅಂಡಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡೆ. ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಕದ ಅಂಚನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿ, ಹಾಗೇ ತುಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಚ್ಚಿದಳು. ಹಾಗೇ ಉರುಳಿಕೊಂಡು 69ರ ಪೊಸಿಷನ್*ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ನಾನು, ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಅವಳು ನಾಲಗೆಯಲ್ಲೇ ದೆಂಗಾಡಿದೆವು. ಅವಳ ಶಾಟ ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅವಳದು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವಳೂ ನಾನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಸ ಬಿಟ್ಟೆವು. ನಮ್ಮ ಮುಖಗಳೆಲ್ಲ ಬೆವರಿನಿಂದ, ತುಲ್ಲು ರಸದಿಂದ, ಎಂಜಲಿನಿಂದ ತೊಯ್ದು ತೊಪ್ಪೆಯಾಗಿದ್ದೆವು.

ಇಬ್ಬರೂ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಒಬ್ಬರು ನೆಕ್ಕಿ, ಉಪ್ಪುಪ್ಪು, ಬಿಟ್ಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಸ್ಮೆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಗೇ ನಿದ್ದೆ ಹೋದೆವು. ಇಬ್ಬರ ಬೇಜಾರೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು.

-ಸುಗುಣ ಗೆಳತಿ

ಮೂರು ರೌಂಡ್ ದೆಂಗಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಲಗೋದು

ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತ ಬಂದಿತ್ತು. ತಿಂಗಳ ಟೆಸ್ಟು ಮುಗಿದು ನಾನು ಮತ್ತು ಸುಗುಣ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ವಾರ ರಜ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿಯಾ ಅಂತ ಸುಗುಣ ಕರೆದಳು. ಪಲ್ಲವಿ ಕಬ್ಬಡಿ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದು ಏನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಸುಗುಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟೆ.

ಬಸ್ಸು ಸಂಜೆಗೆ ಇತ್ತು. ಇರುವ ನಾಲ್ಕಾರು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಊಟ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದೆವು.

ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ’ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್*ಗೆ ಬಂದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲವಿ...’ ಅಂತ ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ’ಓಹೋ, ನಾವು ಹಟ್ಟಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದೆಯಾ! ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನು ನೋಡತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ!’ ಅಂದು ನಕ್ಕಳು ಸುಗುಣ.

’ಅಲ್ಲಾ, ನಿನಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಮಜ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಾ?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

’ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಸಿಕ್ಕರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮಜ ಮಾಡೋಕೆ ಭಯ’ ಅಂದಳು.
’ಹುಡುಗರ ಜೊತೆನೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೀಯಾ?’ ಅಂದೆ.

’ಇಲ್ಲ ಕಣೇ. ಆಸೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡುತಾರೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ’ ಅಂದಳು ಸುಗುಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ’ನಾನು ಪಲ್ಲವಿ ದೆಂಗಾಡೋದು ನೋಡತಾ ಇದ್ದೆಯಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲವಾ?’ ಅಂದಳು.

’ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು. ಹೊಸಬರು ಅಂತ ಸಂಕೋಚ ಆಯಿತು. ನೋಡತಾ ಮಜ ತಗೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಳು ಹೆಂಗಸರು ಹೆಂಗಸರೇ ಮಜ ಮಾಡೋದು. ನನಗೇನೋ ಚಂದವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗೀರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೋಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ’ ಅಂದೆ.

’ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೇ ಸವಿ, ನೀನೂ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್*ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀಯ. ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂಗಿನ ನೋಡು’ ಅಂದಳು.

’ಅಂದರೆ?’ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

’ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ಹೆಂಗಸರ ಚಟ ಜಾಸ್ತಿ. ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಯಾರನ್ನೋ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಟ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರು. ನನಗೂ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೂ ಅಪ್ಪನ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಟ ಜಾಸ್ತಿ’ ಅಂದಳು.

’ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾಳೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ?’ ಅಂದೆ.

’ಅಯ್ಯೋ ಸವಿ, ಅವಳು ಈಗ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದಾಳೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್*ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಮನೇಲ್ಲಿದಾಳೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಕಲೀತಿದಾಳೆ. ಅಪ್ಪ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ತೆಕ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಹೋದ ಸಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಎಂತೆಂಥಾ ಪೋಲಿ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದಳು ಅಂತೀಯಾ!’

’ಪೋಲಿ ಚಿತ್ರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು?’ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ.

’ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಂನ ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾಳೆ. ಬ್ಲೂಫಿಲಮ್ಮು, ಚಿತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ನೆಟ್*ನಿಂದ ಕಾಪಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಳು’ ಅಂದಳು ಸುಗುಣಾ.

’ಪರವಾಗಿಲ್ಲವೇ! ಜೋರಾಗಿದಾಳೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ! ಏನು ಅವಳ ಹೆಸರು?’ ಕೇಳಿದೆ.

’ರಾಗಿಣಿ ಅಂತ. ಕರೆಯೋದು ರಾಣಿ ಅಂತ. ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ಎರಡು ಮೂರು ರೌಂಡ್ ದೆಂಗಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಲಗೋದು’ ಅಂದಳು ಸುಗುಣ.

ಹಾಗೇ ಅದೂ ಇದೂ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಣ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಐದು ಗಂಟೆಯ ಬಸ್ಸು ಹತ್ತಿದೆವು. ಅವರ ಊರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ. ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊರು ತಲುಪಿ ಸುಗುಣ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು. ಸುಗುಣಳನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಣಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಶಿಯಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆಮೇಲೆ ’ರಾಣೀ, ಇವಳು ಸವಿತಾ ಅಂತ, ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೇಟ್, ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿದೀವಿ; ಸವಿ, ಇವಳು ರಾಗಿಣಿ, ಕರೆಯೋದು ರಾಣಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ. ಪಿಯು ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡತಿದಾಳೆ’ ಅಂತ ನನಗೂ ರಾಣಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದಳು.

ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು. ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ’ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರಂತೆ?’ ಅಂದಳು ಸುಗುಣ. ’ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನೆ ಹೋದರು. ನಾಳಿದ್ದು ಬರತಾರೆ. ಈ ಸಾರಿ ಮಲೆಯಾಳೀ ನರ್ಸ್*ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರೆ’ ಅಂದು ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದಳು ರಾಣಿ.
’ನೋಡೇ, ನಮ್ಮಪ್ಪನ್ನ. ಐವತ್ತು ದಾಟಿದ್ದರು ಈಗಲೂ ಕಂಪನಿ ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ’ ಅಂತ ಸುಗುಣ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು.

’ಬಂದೋರ ಎದುರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಾ ಇದೂ’ ಅಂತ ರಾಣಿ ರಾಗ ತೆಗೆದಳು.

’ಇರಲಿ ಬಿಡೆ. ಇವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು. ಇವಳಿಗೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಇವಳನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದಾರೆ’ ಅಂದಳು ಸುಗುಣ. ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ನುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದನಿ ಬದಲಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಿತ್ತು.

’ಸಾರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮವರೇ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಸವಿತಾ ಅವರೇ’ ಅಂದಳು ರಾಣಿ.
’ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅವರೆ ಗಿವರೆ ಏನೂ ಬೇಡ. ಸವಿತಾ, ಬಾ, ಹೋಗು ಅನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ’ ಅಂದೆ ನಗುತ್ತಾ.

’ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸವಿತಾ!’ ಅಂತ ರಾಗ ಎಳೆದು ನಕ್ಕಳು ರಾಣಿ.

’ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದಾರೆ ಕಣೇ ಹೊಸದಾಗಿ’ ಅಂದಳು ರಾಣಿ.
’ಯಾರು?’ ಸುಗುಣ ಕೇಳಿದಳು.

’ಒಬ್ಬ ಗುರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವನಾಥ. ಗುರು ಓದತಾ ಇದಾನೆ, ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂತೆ. ವಿಶ್ವ ಅವನ ಕ್ಲಾಸ್*ಮೇಟ್. ತುಂಬ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದಾರೆ ಕಣೇ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇವರು’ ಅಂದಳು ರಾಣಿ.

’ಓಹೋ, ಭಾಳ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲಾ, ಏನು ಅವರನ್ನ ಆಗಲೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆಯಾ?’

’ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ಅವರು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಿದ್ದರೂ ಹಿಟ್*ವಿಕೆಟ್’ ಅಂದಳು.

’ಏನು ಹಾಗಂದರೆ?’ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸುಗುಣ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಳು.

’ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಿಡಿ’ ಅಂದಳು, ಏನೋ ಗುಟ್ಟು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ.

ಊಟ ಮುಗಿಸಿದೆವು. ಸುಗುಣ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒರೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ರಾಣಿ ಅಪ್ಪನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಂಚ ಇದೆ, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ, ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ’ ಅಂದಳು.

’ಇರಲಿ ಬಿಡು ರಾಗಿಣಿ, ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೇ ಮಲಗೋಣ’ ಅಂದೆ.

’ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸಲಾ?’ ರಾಗಿಣಿ ಕೇಳಿದಳು.

ಇಬ್ಬರೂ ಹೋಗಿ ರಾಗಿಣಿಯ ರೂಮಿನಲ್ಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿದೆವು.

ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅನ್ನುತ್ತಾ ರಾಗಿಣಿ ನನಗೆ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಜುಬ್ಬಾ ತೆಗೆದಳು. ಅಪ್ಪನ ಶರಟು ತೊಟ್ಟು ಸಲ್ವಾರ್ ತೆಗೆದಳು. ಅವಳ ತೊಡೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಷರ್ಟು.

’ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ಕಾಚ, ಬ್ರಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಈ ವೇಷ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಕಿಸಕ್ಕನೆ ನಕ್ಕಳು.

’ಒಳ್ಳೇ ಶೇಪ್ ಇದೇ ಕಣೆ ರಾಣಿ’ ಅಂತ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಳು. ಹಣೆಯ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮೊಡವೆ ಇತ್ತು. ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಬಣ್ಣ ಇದ್ದಳು. ಕಣ್ಣು ಅಗಲವಾಗಿ ಆಸೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದವು.
’ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡೇ, ಸವಿತಾ. ಏನು ಶೇಪೋ ಏನೋ. ನಿನ್ನ ಸೈಜು ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ’ ಅಂದಳು. ಅವಳ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲಿತ್ತು.

’ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವರ್ಷ ತಡಿ, ನಿನ್ನದೂ ಒಳ್ಳೇ ಸೈಜು ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು’ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದೆ.
ಸುಗುಣ ಬಂದಳು. ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದೆವು. ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ, ಅವಳ ಪಕ್ಕ ನಾನು, ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಸುಗುಣಾ ಹೀಗೆ.

ರಾಣಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋದಳು. ಸುಗುಣಾ ನನ್ನ ಭುಜ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡಳು. ’ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್’ ಅಂದಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ.

’ಯಾಕೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳತೀಯ?’ ಅಂದೆ.

’ಏನಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕಿಟಕಿ ಸೀಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಟ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ತುದಿಗೆ ಕೂರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ’ ಅಂತ ಪಿಸುಪಿಸು ಹೇಳಿದಳು.

’ಏನಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಅಂಥದು!’ ನಾನೂ ಕೇಳಿದೆ.

ಅವಳು ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಎಳಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ’ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ, ಎಂಟೂ ಕಾಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗರು ಹತ್ತಿದರು ನೋಡು. ಸೀಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ. ತೊಡೆ ತಗಲುತಾ ಇತ್ತು. ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನ್ನ ಭುಜಕ್ಕೆ ಅವನ ಸಾಮಾನು ತಗುಲುವ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಡ್ರೈವರ್ ದೀಪ ಆರಿಸಿದನಲ್ಲ ಆಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವನ ಸಾಮಾನು ನನ್ನ ಭುಜಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜುತಾ ಇದ್ದ.’

’ಹಾಗಾದರೆ ಸಕತ್ ಮಜ ತಗೊಂಡ ಅನ್ನು. ನೀನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡತಾ ಇದೀಯ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ’ ಅಂದೆ.

’ಇಲ್ಲ ಸವೀ. ಕೇಳೇ. ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಬಂದವಳ ಹಾಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತೆ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಎಡಗೈಯನ್ನ ಅವನ ಜಿಪ್*ಗೆ ತಗುಲಿಸಿದೆ.’

’ಆಮೇಲೆ?’

’ಅವನು ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಒತ್ತಿಕೊಂಡ. ಸಾಮಾನು ನಿಗುರಿತ್ತು. ಜಿಪ್*ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಿಕೊಂಡ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಜಿಪ್ ತೆಗೆದೆ.’

’ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತಾ?’ ನಾನು ತೀರ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೇಳಿದೆ.

’ಜಿಪ್ ತೆಗೆದು ಕಾಚದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ನೋಡಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೂ ಎಂಟು ಇಂಚು ಇರಬಹುದು ಕಣೆ’ ಅಂದಳು.

’ದಪ್ಪ ಇತ್ತಾ?’

’ಕಾಚದೊಳಗೆ ಕೈ ತೂರಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.’

’ಆಮೇಲೆ?’

’ಆಮೇಲೆ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೈ ಇನ್ನೂ ತೂರಿಸಿ, ಕಾಚದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಅವನ ಬೀಜ ಹಿಡಿದು ಆಡಿಸಿದೆ.’

ನಾನು ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನೂ ಒತ್ತಿಕೊಂಡೆ.

’ಅವನ ತುಣ್ಣಿಯ ಚರ್ಮ ಸರಿಸಿ ಉಗುರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೆರೆದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಕಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಕಣೇ. ತಾಕತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಬೋಳಿಮಗನಿಗೆ’ ಅಂತ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದಳು.

’ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು, ಮದುವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ’ ಅಂದುಕೋಬೇಕು ಅಂದೆ.

ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದೆ. ಆಗ ರಾಣಿ ’ಆಯ್ತಾ ತುಣ್ಣೀ ಪುರಾಣ! ನಮ್ಮಕ್ಕನಿಗೆ ಗಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನಾಗಿದ್ದರೆ ಚೀಪಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ!’ ಅಂದಳು ಮೆಲ್ಲಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪೋಲಿ ಅಂತ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಒಂದೇಟು ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೊಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ’ಹೀಗೇ ಮಲಕ್ಕೊಳ್ಳೇ ಸವಿತಾ’ ಅಂತಂದಳು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದೆವು.

ಮಾರನೆಯ ದಿನ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ. ಗಂಡಸರು ಅವರವರೇ ದೆಂಗಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೋಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಗುಣಾ, ರಾಣಿ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡಿದೆ.

-ತುಲ್ಲುಪ್ರಿಯ

ಹಡು ಬಾರೋ ಆಕಿ ತುಲ್ಲು

ಅದೊಂದು ಇನ್*ಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ರಮೇಶ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಗೀತಾ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ರಮೇಶನ ತಮ್ಮ ಸುರೇಶ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಲತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಬ್ಲೂ ಫಿಲಂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.

’ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೆಕ್ಸಿ ಡಾನ್ಸು ಮಾಡಬಾರದು? ನಮ್ಮ ತುಣ್ಣಿ ನಿಗುರಿದರೆ ಆ ಫಿಲಂನಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಯುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಿದರು.

ಗೀತಾ ಬಿಳಿಯ ಮೈಯವಳು, ಲತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು. ಅವಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆ ಇತ್ತು. ಗೀತಾ ಹೊಕ್ಕಳಿಂದ ತೀರ ಕೆಳಗೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಶಾಟದ ಒಂದೆರಡು ಕೂದಲು ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ. ಲತಾ ನೈಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳಗೊಳಗೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇತ್ತು. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳ ಗಂಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಕಾಂಪಿಟಿಶನ್ ಮೇಲೆ ಡಾನ್ಸು ಶುರುಮಾಡಿದರು.

ಲತಾ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮೊಲೆ ನೇವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಳು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೇವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಮೊಲೆ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ’ಬಾರೋ ರಾಜ ಹಿಸುಕು’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಗೀತಳ ಗಂಡನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಳು. ಗೀತಳ ಗಂಡ ಅವಳ ಮೊಡವೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಾರೇ ಅಂತ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಗೀತಾ ಬಂದು ’ಹುಷಾರು, ನನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದರೆ’ ಅಂತ ಲತಾನನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿದಳು.

ಲತಾ ಸರಿ ನೋಡು ಅನ್ನುತ್ತಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೊಡೆಯ ಸಂದಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡಳು. ಬೋರಲಾದಳು. ತುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ತಿಕ್ಕಾಡಿದಳು. ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈ ಊರಿ ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡು ’ಬನ್ನಿರೋ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳಾ ಕೇಯಿರಿ ನನ್ನ’ ಅಂದಳು.

ಗೀತಾಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ’ಅವರು ಯಾಕೇ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಜಡೀತೀನಿ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಲತಾಳ ಕೊಬ್ಬಿದ ತಿಕದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಳು. ಲತಾ ತಟ್ಟನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ’ಬೋಸುಡಿ, ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲು ಹರೀತೀನಿ’ ಅಂದಳು.
ಲತಾ ತಟ್ಟನೆ ನಿರಿಗೆ ಕಿತ್ತು, ಸೀರೆ ಬಿಸಾಕಿ ಬರೀ ಕಾಚದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ’ನೀನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ತುಣ್ಣಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತುಲ್ಲು ಮುಟ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀನಿ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದಳು.

’ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಸುದ್ದಿ ಎತ್ತಿದರೆ ನೋಡು ಸೂಳೆ ಮುಂಡೆ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಲತಾ ಗೀತಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವಳ ಮೊಲೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ದೂರ ತಳ್ಳಿದಳು.

’ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಾಯಿ ತುಣ್ಣಿ ಕೇದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನೀನು’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಗೀತ ಲತಾಳ ಎದೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ದೂಡಿದಳು.

ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಳು ಅನ್ನುತ್ತಾ ಲತಾ ಗೀತಳ ತಲೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬೆನ್ನಮೇಲೆ ಗುದ್ದಿದಳು.

ಗೀತಾ ಲತಾಳ ನೈಟಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಳು. ನೈಟಿ ಹರಿಯಿತು. ಲತಾ ಬ್ರಾ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಳೆಯ ಸೇಬಿನಂಥ ಮೊಲೆಗಳ ತೊಟ್ಟು ನಿಗುರಿತ್ತು. ಲತಾ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಗೀತಾಳ ಬ್ರಾ ಹರಿದಳು. ಅವಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊಲೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಆಕಾರದ್ದು ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಬ್ರಾ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿದಳು ಲತಾ.

’ನಿನ್ನ ಮೊಲೆ ಕೈಗೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಏನು ಮಜಾ ಕೊಡ್ತೀಯೇ ಬೋಸುಡಿ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಪಕಪಕ ನಕ್ಕಳು ಗೀತಾ.
ಲತಾ ಗೀತಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಸುಕಿ, ಹಿಂಡಿದಳು. ಗೀತಾ ನರಳುತ್ತಾ ಲತಾಳ ಕಾಚದ ಮೇಲಿಂದ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಹಿಸುಕಲು ಶುರುಮಾಡಿದಳು.

’ಬಿಡೇ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು’

’ನೀನು ನನ್ನ ಮೊಲೆ ಬಿಡೇ’

’ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೇ’

’ತಾಕತ್ತಿನ ಮಾತು ಆಡುತ್ತೀಯಾ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಗೀತ ಲತಾಳ ಕಾಚದ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಹಿಸುಕುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದಳು.
ಲತಾಳ ಶಾಟವೆಲ್ಲ ಉರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಲತಾ ಗೀತಾಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಹಿಸುಕುವ ಹಾಗೆ ಹಿಸುಕುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದಳು. ಲತ ಗೀತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಲುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಗೀತಾ ತೊಡರುಗಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಲತಾನನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಳೆದಾಡಿದಳು.
’ನೋಡೋಲೋ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಗತಿ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಸುರೇಶನ ಕಡೆ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು.

’ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಕಿಸಿದುಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರೇಪು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಳ ಹಾಗೆ ಇದಾಳಲ್ಲೋ’ ಎಂದ ರಮೇಶ.
’ಮೊಲೆ ಹಿಸುಕಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಂಪಾಗಿ, ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಅತ್ತಿಗೆನ ನೋಡಿದರೆ, ಅವಳ ಕೊಬ್ಬಿದ ತಿಕ ನೋಡಿದರೆ ಜಡೀಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ’ ಅಂತ ಸುರೇಶ.

ನೋಡೋಣ ಇರು ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ರಮೇಶ.

ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ, ಒಬ್ಬರ ತುಣ್ಣಿ ಒಬ್ಬರು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೂತರು.

’ಬಾರೇ ಲೌಡಿ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಉಚ್ಚೆ ಕುಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ತುಣ್ಣಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವಳಲ್ಲ’ ಅಂದಳು ಲತಾ.

’ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಹೇಲು ತುಂಬುತೇನೆ ಕಣೇ’ ಅಂದಳು ಗೀತಾ.

’ಬಾರೇ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದರು.

ಲತಾ ಗೀತಾಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಮೊಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತು, ಪಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ತಿಕ್ಕಾಡಿದಳು. ’ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಮೊಲೆ ಜಡಿದಿದ್ದನಾ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಉಚ್ಚೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ನೋಡು ಅಂದಳು.

ಗೀತಾ ಕೈ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲತಾಳ ಉಚ್ಚೆಯ ತೂತನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಎರಡು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಲತಾ ನೆಟ್ಟಗೆ ಗೀತಾಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ತುಲ್ಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅವಳ ಕೈ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದಳು. ಲತಾ ಗೀತನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಅವಳ ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ತನ್ನ ತೊಡೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಿದಳು. ಅವಳ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಬೆವರಿನಿಂದ ನೆಂದ ಕೂದಲು ಗೀತಳ ತೊಡೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿದವು.

ಗೀತಾ ನರಳಾಡುತ್ತಾ, ಮುಲುಗಾಡುತ್ತಾ ’ದೆಂಗೇ ನನ್ನಾ, ದೆಂಗಿರೋ ನನ್ನಾ’ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿದಳು. ಗೀತಾ ಹದವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನಿಸಿತು ಲತಾಗೆ. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ ಕಾಲು ಅಗಲ ಮಾಡಿ, ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ ’ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತೀಯಾ ಸೂಳೆ. ನನ್ನ ಕಂಕುಳು ನೆಕ್ಕು’ ಅಂದಳು.

ಗೀತಾ ಲತಾನ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಪೊದೆಯ ಹಾಗಿದ್ದ ಕೂದಲು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕಿದಳು. ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೀಪಿದಳು. ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಲತಾ ಕಂಕುಳ ತುಂಬ ಸವರಿದಳು. ಅವಳ ಜೊಲ್ಲು ಲತಾನ ಕೂದಲಿಗೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಕುಳೂ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಕಿದಳು.

’ಕಿಸ್ ಕೊಡೇ ಲೌಡಿ’ ಅಂದಳು ಲತಾ. ’ನೋಡೋ ಭಾವ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಸೂಳೆ ಆಗಿದಾಳೆ’ ಅಂತ ನಕ್ಕಳು.

ಗೀತಾ ಲತಾನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಳು. ಲತಾ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಎಂಜಲನ್ನು ಗೀತಾ ಬಾಯಿಗೆ ನೂಕಿದಳು. ಗೀತಾ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಎಂಜಲು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಲತಾನ ಮೇಲೆ ಒರಗಿ ಉಜ್ಜಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದಳು. ಗೀತಾ ಬಾಯಿಂದ ಜೊಲ್ಲು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿತು. ಅದು ಲತಾ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಗಂಟಲೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಯಿತು. ಗೀತಾ ಲತಾನ ಬಾಯಿಂದ ತನ್ನ ನಾಲಗೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲತಾನ ಮುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಕಿದಳು. ಗೀತಾನ ಎಂಜಲು, ತನ್ನ ಎಂಜಲು, ತನ್ನದೇ ಕಂಕುಳ ಬೆವರ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಲತಾ ಇನ್ನೂ ಕೆರಳಿದಳು.

ಗೀತಾ ಲತಾನ ಕೆನ್ನೆ ನೆಕ್ಕಿದಳು. ಹಣೆ ನೆಕ್ಕಿದಳು. ಲತಾನ ಕೂದಲನ್ನು ಮುಖದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಎಳೆದಾಡಿದಳು. ಲತಾ ಕೂಡ ಗೀತಾನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಕೆದರಿ ಗೀತಾಳ ಮುಖ ನೆಕ್ಕಿದಳು. ಗೀತಾನ ತುಟಿ ನೆಕ್ಕಿ, ಎರಡೂ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಾಯಿ ಕಿಸಿದು ಥೂ ಎಂದು ಉಗುಳಿದಳು. ಹಾಗೇ ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ಎಡಗೈನ ಎರಡು ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ’ಇದು ನನ್ನ ಗಂಡನ ತುಣ್ಣಿ, ಚೀಪು’ ಅಂದಳು. ಬಲ ಗೈಯನ್ನು ಗೀತಾ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಳು. ಒಂದು, ಎರಡು ಮೂರು ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಜೋರು ಜೋರಾಗಿ ಗದುಮಿದಳು. ಗೀತಾ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರಸ ಬರಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಲತಾ ಬೆರಳು ಗೀತಾ ರಸದಿಂದ ಅಂಟಂಟಾಯಿತು.

’ಏನೇಲೇ ಲೌಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಕ್ಕಿಕೊಂಡೆ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಗೀತಾ ತುಲ್ಲಿನ ರಸದಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬೆರಳನ್ನು ಅವಳ ಬಾಯಿಗೇ ಒರೆಸಿದಳು. ಗೀತ ಆಸೆಯಿಂದ ಪಚ ಪಚ ಚೀಪಿದಳು.

ಗೀತಾನ ತುಲ್ಲು ರಸ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಶಾಟವೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗೀತಾ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬಾರೋಲೋ ನಿಮ್ಮತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಜಡಿ ಎಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕರೆದಳು. ಸುರೇಶ ಬಂದ. ಅತ್ತಿಗೆಯ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಹೆಟ್ಟಿದ. ಲತಾ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೆ ಅವನ ತಿಕಕ್ಕೆ ಮೊಲೆ ಉಜ್ಜಾಡಿದಳು. ಅವನ ತಿಕದ ಸಂದಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ’ನೀನು ನಿಮ್ಮತ್ತಿಗೆನ ಜಡಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ತಿಕ ಹೊಡೀತೇನೆ’ ಅಂದಳು. ಗಚಕಾ ಪಚಕಾ ದಪ್ ದಪ್ ಸದ್ದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಮೈದುನನ ಕೆಳಗೆ ನಲುಗುತ್ತಿದ್ದ ಗೀತಾ ’ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಜಡಿಯೋ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ. ಅಮ್ಮಾ, ಅಮ್ಮಾ. ನಿನ್ನ ತರಡು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಜಡಿ’ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು.

’ಲೇ ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನದು ಕತ್ತೆ ತುಣ್ಣಿ ಕಣೇ. ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಎದುರಿಗೇ ನೀನು ಹೇತು ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಜಡೀತೀನಿ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ. ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಅತ್ತಿಗೆಯ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದ. ’ಅಣ್ಣಾ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಕತ್ ಹಾಟು ಕಣೋ’ ಅನ್ನುತಾ ಜಡಿದ. ಅವನ ಮೈ ಬೆವರು ಗೀತಾನ ಬೆವರಿನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಹಾಸಿಗೆಯೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆಯಾಯಿತು. ಗೀತಾನ ಎರಡೂ ಕಾಲು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಮೊಳಕಾಲು ಮೊಲೆಗೆ ಒತ್ತುವ ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಜಡಿದ. ಗೀತಾ ತಲೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಹೊರಳಿಸುತ್ತಾ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು.

ಲತಾಗೆ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಗಂಡನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಗ್ಗಿ ಗೀತಾನ ತುಲ್ಲು ಒಂದು ಸಾರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡನ ತರಡು ಬೀಜ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸುರೇಶನ ತುಣ್ಣಿಯಿಂದ ಕೊಬ್ಬು ಇಳಿಯಿತು. ಗೀತಾನ ತುಲ್ಲು ಮೂರು ಸಾರಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಲಚಕಾ ಪಚಕಾ ಸದ್ದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರಸವೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಯಿತು.

ಗೀತಾನ ಶಾಟ, ತುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ರಾಡಿಯಾಗಿ, ಅವಳ ತೂತಿನಿಂದ ಇಳಿದ ರಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಕದ ಸಂದಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತ ಇತ್ತು. ಲತಾ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಕಿದಳು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಡನ ಕೊಬ್ಬು, ಗೀತಾ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ರಸ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ಗೀತಾಗೆ ಕಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತ, ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ತುಂಬಿದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ನರಳಾಡುತ್ತ ಮುಖದ ತುಂಬ ರಸ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡರು.

’ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ತಾಕತ್ತು ಮುಗೀತು ಕಣೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತೀಟೆ ತೀರಿಲ್ಲ’ ಅಂದಳು ಗೀತಾ. ಲತಾನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಅಗಲಿಸಿ, ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ತುಲ್ಲು ಸೇರಿಸಿ ಗಂಡಸಿನ ಹಾಗೆ ಜಡಿದಳು. ಲತಾ ತುಲ್ಲಿನ ಸೀಳಿಗೆ ಗೀತಾನ ತುಲ್ಲಿನ ಸೀಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ಶಾಟಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಗಸ ಗಸ ಉಜ್ಜಿದಳು. ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಾ ಕುಟ್ಟಿದಳು. ಲತಾ ಗೀತನ ತಿಕ ಅದುಮಿಕೊಂಡು ಜಡೀ ಜೋರಾಗಿ ಜಡಿ ಅನ್ನುತಾ ನರಳಾಡಿದಳು. ಲತಾನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರಸ ಬಂದಿತು. ಗೀತಾನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ರಸ ಬಂದಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರ ತೊಡೆಗಳು ಅಂಟಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ’ಬಂತೂ ಬಂತೂ ಮುಂಡೆ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಲತಾ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚೆ ಬಿಟ್ಟಳು. ಗೀತಾ ಅವಳ ಕಾಲು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಮದ ಒಂದಷ್ಟು ಉಚ್ಚೆ ಲತಾನ ಹೊಕ್ಕುಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು.

ಗೀತಾ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಲತಾನ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ’ನೋಡೋ ಈ ಸೂಳೆ ಅವಳ ಗಂಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನೀನು ಈಗ ಇವಳ ತುಲ್ಲು ಹರಿ, ತಿಕ ಹೊಡಿ’ ಅಂದಳು. ಗಂಡನನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಲತಾನ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಅವನ ತಿಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ ’ನೆಕ್ಕೇ ಸವತಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ತಿಕ’ ಅಂದಳು. ಲತಾ ಅವನ ತಿಕ ನೆಕ್ಕಿದಳು. ತಿಕದ ಸೀಳಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಾಯಿ ತಂದು ರಮೇಶನ ತರಡು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಳು. ಬಾಯೊಳಗೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಹೊರಳಿಸಿದಳು. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಚೀಪಿದಳು. ಗೀತಾ ಲತಾನ ತಲೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತಾ ’ನನ್ನ ಗಂಡನ ತುಣ್ಣಿ ಇನ್ನೂ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳೆ ಲೌಡಿ’ ಅಂದಳು. ಲತಾ ಬಾಯಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ರಮೇಶ ಲತಾನ ಬಾಯೊಳಗೇ ತುಣ್ಣಿಯಿಂದ ಕೆನ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಿವಿದ. ಗಂಟಲಿಗೆ ಒತ್ತಿದ. ಲತಾ ಕೆಮ್ಮಿದಳು. ಅವಳ ಎಂಜಲು, ರಮೇಶನ ತುಣ್ಣಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರಿದ್ದ ರಸ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂತು.

ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸವರಿದ ಗೀತಾ ’ಬಾರೋ, ಈ ಸವತಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಜಡಿ’ ಅಂದಳು. ಗೀತಾ ಲತಾಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಊರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಗಂಡ ’ನೋಡೋಲೋ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ನಾಯಿಗಳು ಕೇದ ಹಾಗೆ ಕೇಯುತೇನೆ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಲತಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಹೆಟ್ಟಿದ. ’ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗದ ಹಾಗೆ ಸೊಂಟ ಹಿಡಕೋ ಬಾರಲೋ’ ಅಂತ ಗೀತ ಲತಾನ ಗಂಡನನ್ನು ಕರೆದಳು. ಅವನು ಬಂದು ಲತಾ ಸೊಂಟ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ.

ಗೀತಾ ಲತಾನ ಕೆಳಗೆ ತೂರಿ ಅವಳ ತೊಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಖ ತಂದಳು. ಆಗ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಬಗ್ಗೊ ನಿಂತಿದ್ದ ಲತಾನ ಬಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು. ಲತಾಳ ತೊಡೆಸಂದಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೂರುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡನ ತುಣ್ಣಿ ಚೀಪಿದಳು ಗೀತಾ. ಲತಾ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಲತಾನ ತುಲ್ಲು ತುಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಚ್ಚಿದಳು. ಗೀತಾ ಲತಾನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿದಳು. ಲತಾ ಗೀತನ ಇಡೀ ತುಲ್ಲು ಬಾಯಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಚ್ಚುತಾ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ತುಟಿ ಎಳೆದಾಡಿದಳು.

ಈಗ ಗೀತಾ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚೆ ಬಂತು. ಅದು ಲತಾನ ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಡಿಯಿತು. ಗೀತಾಳ ಗಂಡನ ತುಣ್ಣಿ ರಸ ಕಾರಿತು. ಅದು ಲತಾನ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ನೆಟ್ಟಗೆ ಗೀತಾ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು.

ಲತಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುರೇಶನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ’ಲೇ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕೇಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಸೊಂಟ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆಯಲ್ಲಾ. ಗಂಡಸಾ ನೀನು. ಗಂಡಾಗಿದ್ದರೆ ತುಣ್ಣಿ ನಿಗುರಿಸಿ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ತಿಕ ಹೊಡಿ’ ಅಂದಳು.

ಗೀತಾಗೂ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ’ಹೌದು ಕಣೋಲೋ. ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ಚೀಪಿ ನಿಗರಿಸತೀನಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ತಿಕ ಹೊಡಿ ನೋಡಬೇಕು’ ಅಂದಳು.

ಲತಾ ಗೀತನ ಗಂಡನ ತಿಕ ನೆಕ್ಕಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದಳು. ಗೀತಾ ಲತಾನ ಗಂಡನ ತುಣ್ಣಿ ಚೀಪಿದಳು. ಲತಾ ತನ್ನ ಸುರೇಶನ ತುಣ್ಣಿ ಗೀತಾನ ಬಾಯಿಂದ ತೆಗೆದು ರಮೇಶನ ತಿಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಳು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಜಡಿದು ಜೋತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಮೇಶನ ತುಣ್ಣಿಗೆ ಉಗುಳು ಹಚ್ಚಿ, ಬಾಯಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕತೊಡಗಿದಳು. ಗೀತಾ ಮೈದುನನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ತಿಕಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಉಜ್ಚಿ, ತುಲ್ಲು ಉಜ್ಜಿ, ಅವನ ಅಂಡು ನೆಕ್ಕಿ, ತರಡು ನೆಕ್ಕಿ ’ಹೊಡೀ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ತಿಕ ಹೊಡೀ’ ಎಂದಳು.

ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಾಲಿನ ಸಂದಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರ ಜೋತಾಡುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕಿದಳು. ಲತಾ ಗಂಡನ ತುಣ್ಣಿ ಕಾರಿದ ರಸ ಅವನ ಅಣ್ಣನ ತಿಕ ತುಂಬಿ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಲತ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೀತಳ ಗಂಡನ ತುಣ್ಣಿ ಕಾರಿದ ಕೊಬ್ಬು ಲತಾನ ಬಾಯಿ ತುಂಬಿತು. ಸುಸ್ತಾಗಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಕಿ, ಅದುಮಿ, ಚೀಪಿ, ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು, ಇನ್ನೊಂಡು ಪೆಗ್ ಏರಿಸಿ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದರು.

-ಕಾಮಪುತ್ರ